ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ : ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΛΛΑΣ : ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ.

https://www.brighteon.com/6c630950-fa9e-4a7b-8180-9bbfbcf33cbb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s