ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στην ροή της ιστορίας οι διαφορες κοινωνίες έχουν εφαρμόσει διαφορα πολιτειακά και πολιτικά συστήματα διοίκησης και διακυβέρνησης των κοινωνιών τους. Ποια είναι αυτά, σε ποίες κοινωνίες εφαρμόστηκαν και σε ποίους χρόνους είναι γνωστό από την πολιτική και την κοσμοσυστημική ιστορία. Είναι η απολυταρχία δουλοκτησία, η απολυταρχία φεουδαρχία, είναι η ολιγαρχία και η ανθρωποκεντρική ελληνική δημοκρατία, διότι είναι γνωστόν πως οι Έλληνες ήταν αυτοί που εφάρμοσαν και εξέλιξαν το μονο ανθρωποκεντρικό πολιτειακό και πολιτικο σύστημα που υπήρξε και υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Με ανθρωποκεντρικό αξιακό σύστημα, αρχές, στοχοθέσεις και ιδεώδη. Συνέβαλε δε αυτό παρα πολύ στο να μπορέσουν οι Έλληνες να ορίσουν τον πολιτισμό, τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες και ότι άλλο πολιτισμικό και να τα επιτύχουν στην ιστορική τους πορεία και δράση ως κοινωνία και ως ξεχωριστά άτομα πολίτες, δίδοντας τα συχρόνως απλόχερα στους ανθρώπους του πλανήτη.

Είναι λοιπόν βασικό αυτό το γνωστικό αντικείμενο, διότι μας δίδεται η ευκαιρία με την μαλέτι και κατανόηση του να αντιληφτούμε τα διαφορα πολιτειακά και πολιτικά συστήματα, τους λόγους, τις στοχεύσεις τους και τις σκοπιμότητες διά τους οποιους συγκροτήθηκαν και διατηρήθηκαν, όπως και τις κοινωνικές τάξεις οι οποιες ωφελήθηκαν και τα στήριξαν και αυτές που ζημιώθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν από αυτά και από αυτούς που τα κατασκεύασαν και διατήρησαν. Μας δίδεται η ευκαιρία μέσω αυτών των γνώσεων να εξελίξουμε νέα πολιτειακά και πολιτικά συστήματα που να υπηρετούσι το κοινό καλο και το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνία σαν σύνολο, τον κάθε πολίτη και όχι μονο κάποιες ολιγαρχίες και κάποιες μειοψηφικές τάξεις.

Να κοινωνικοποιήσουμε την πολιτική παιδεία και την γνώση πολιτικών συστημάτων, δηλαδή να την κάνουμε κτήμα του κάθε πολίτη, του κάθε μέλους της κοινωνίας. Να κοινωνικοποιήσουμε την γνώση περί δημοκρατίας και κοινωνικών δημοκρατικών θεσμών, ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής της γνώσης και της συλλογικής δράσης να δομήσουμε την κοινωνία μας και να δημιουργήσουμε την ευημερούσα πόλη στην οποια όλοι οι πολίτες ευημερούν και ζουν σε ειρήνη και αρμονια. Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε και διαχειριζόμαστε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομοκοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε νοητικές ικανότητες και την χρήσιμη θεμελιώδη γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε την χρήσιμη θεμελιακή γνώση επί αυτών και αυτή μπορούμε να την αποκτήσουμε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε, επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς.

Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Με αυτό το σκεπτικό και με αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s