Η Απολλώνια Αδελφότης, ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΙ Η ΣΥΛΟΓΙΚΟΤΗΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ… Continue reading ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Η Οικουμενική Κοσμόπολη ως Κράτος και ως Πολιτεία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου. ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΟΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1) Η κοσμόπολη ως το κράτος της οικουμενικής φάσης του ελληνικού/ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας α) Κράτος και πολιτεία στην κοσμόπολη. Η κοσμοπολιτεία Η έννοια της οικουμένης, αποδίδει τη μετακρατοκεντρική περίοδο του ελληνικού ή ανθρωποκεντρικού… Continue reading Η Οικουμενική Κοσμόπολη ως Κράτος και ως Πολιτεία

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κοντογιώργης: Ο ελληνισμός, ο χριστιανισμός, η οικουμένη και ο νεότερος κόσμος (Mέρος Δεύτερο)

Του Γιώργου Κοντογιώργη* Mέρος Πρώτο Τι είναι τελικά η οικουμένη; Είναι η φάση στην οποία θα περάσει το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα όταν ολοκληρώσει την εξελικτική του διαδρομή εντός του κράτους και δημιουργηθούν οι συνθήκες για την υπέρβασή του. Αυτό σημαίνει ότι, όπως στον ελληνικό κόσμο, έτσι και στη νεότερη εποχή, η εξέλιξη προς την ωριμότητα, προς… Continue reading Γιώργος Κοντογιώργης: Ο ελληνισμός, ο χριστιανισμός, η οικουμένη και ο νεότερος κόσμος (Mέρος Δεύτερο)

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ

Για όσους δεν γνωρίζουν τον Κωνσταντίνο Καραβίδα(2)  (1890-1973) οφείλω να σημειώσω ότι ήταν, μαζί με τον Δημοσθένη Δανιηλίδη,(3) οι πρώτοι Έλληνες κοινωνιολόγοι που οραματίστηκαν έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ένα άλλο τρόπο ζωής της κοινωνίας. Ο πρώτος ήταν φύτρα της Ρουμελιώτικης γης και προσκυνητής των ορεινών της όγκων, στους οποίους αντηχούσαν ακόμα τα καριοφίλια… Continue reading ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Οι Οικονομικές Βάσεις της Οικολογικής Κοινωνίας*

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τo γεγovός ότι κάθε πρoσπάθεια "αvτικειμεvικoπoίησης" τoυ απελευθερωτικoύ πρoτάγματoς, δηλαδή τoυ πρoτάγματoς για μία oικoλoγική κoιvωvία, μπoρεί vα είvαι και μάταιη και αvεπιθύμητη (όπως πρoσπάθησα vα δείξω στo άρθρo μoυ "Η αvτικειμεvικότητα τoυ απελευθερωτικoύ πρoτάγματoς[1]) δεv σημαίvει ότι "τα πάvτα περvoύv" όσov αφoρά τηv ερμηvεία της σημεριvής κρίσης και τoυς τρόπoυς για τo… Continue reading Οι Οικονομικές Βάσεις της Οικολογικής Κοινωνίας*

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Άμεση Οικονομική Δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα και Σήμερα

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Στις γιoρτές για τα γεvέθλια τωv μεταρρυθμίσεωv τoυ Κλεισθέvη oπoυ παρoυσιάστηκε τo φαιδρό θέαμα της ελίτ πoυ γιόρτασε, μόvη της, τηv πιo αvτιελιτίστικη μoρφή δημoκρατίας πoυ υπήρξε!), αλλά και στη γεvικότερη "συζήτηση" πoυ επακoλoύθησε για τη σημασία της άμεσης δημoκρατίας, δεv εγιvε καμμιά αvαφoρά στη σχέση άμεσης δημoκρατίας και oικovoμικής δημo-κρατίας. Όπως όμως… Continue reading Άμεση Οικονομική Δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα και Σήμερα

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Πέρα από τον Κρατισμό και την Οικονομία της Αγοράς: μια νέα αντίληψη της Δημοκρατίας*

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σύνοψη: Το άρθρο αυτό προσπαθεί να δείξει ότι η δημοκρατία είναι ασυμβίβαστη με κάθε μορφή συγκέντρωσης εξουσίας, πολιτικής ή οικονομικής. Ούτε, επομένως, η φιλελεύθερη αντίληψη της δημοκρατίας, η οποία παίρνει δεδομένη την πολιτική και οικονομική συγκέντρωση που συνεπάγονται αντιστοίχως η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η οικονομία της αγοράς, ούτε η σοσιαλιστική αντίληψη της δημοκρατίας… Continue reading Πέρα από τον Κρατισμό και την Οικονομία της Αγοράς: μια νέα αντίληψη της Δημοκρατίας*

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύνοψη: Το άρθρο αυτό προσπαθεί να δείξει ότι η δημοκρατία είναι ασυμβίβαστη με κάθε μορφή συγκέντρωσης εξουσίας, πολιτικής ή οικονομικής. Ούτε, επομένως, η φιλελεύθερη αντίληψη της δημοκρατίας, η οποία παίρνει δεδομένη την πολιτική και οικονομική συγκέντρωση που συνεπάγονται αντιστοίχως η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η οικονομία της αγοράς, ούτε η σοσιαλιστική αντίληψη της δημοκρατίας που προϋποθέτει ότι… Continue reading ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ – Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πολιτική δημοκρατία Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους κατανομής της πολιτικής δύναμης στην ιστορία, οι οποίοι, σχηματικά, θα μπορούσαν να ταξινομηθούν είτε ως δημοκρατικοί είτε ως ολιγαρχικοί. Στους πρώτους, η πολιτική δύναμη ισοκατανέμεται μεταξύ όλων αυτών που έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα (τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αθηναϊκή εκκλησία του δήμου), ενώ στους δεύτερους, η πολιτική δύναμη είναι… Continue reading ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ – Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Πώς μπορεί να εξοντωθεί ένας λαός – Τι μας λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας

Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά που ο Αριστοτέλης έγραψε τα «Πολιτικά» αποδείχθηκε όχι μόνο επίκαιρος και σοφός αλλά φάνηκε να ήξερε τον σχεδιασμό όσων ήθελαν να εξοντώσουν το λαό ο οποίος είναι ο ίδιος από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά και ο Πλάτωνας είχε σκιαγραφήσει πλήρως το αποτέλεσμα όσων ήταν άβουλοι και αμέτοχοι στα κοινά με αποτέλεσμα… Continue reading Πώς μπορεί να εξοντωθεί ένας λαός – Τι μας λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

6. ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη Η κοινωνία του αύριο που όλοι μας φιλοδοξούμε να χτίσουμε χρήζει ενάρετων ηγετών σε όλο το φάσμα των εξουσιών! Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε εν δυνάμει πολιτικοί!... Επομένως μια ματιά στα αρχαία κείμενα επιβάλλεται, με όρους σημερινούς κι εύκολα… Continue reading

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

3. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΙΑΠΛΟΚΗ – ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

 Η κοινωνία του αύριο που όλοι μας φιλοδοξούμε να χτίσουμε χρήζει ενάρετων ηγετών σε όλο το φάσμα των εξουσιών! Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε εν δυνάμει πολιτικοί!... Επομένως μια ματιά στα αρχαία κείμενα επιβάλλεται, με όρους σημερινούς κι εύκολα κατανοητούς!...Δεν υποστηρίζω σε καμιά περίπτωση ότι θα υποκαταστήσω τους αρχαίους… Continue reading 3. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΙΑΠΛΟΚΗ – ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

8. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

 Η κοινωνία του αύριο που όλοι μας φιλοδοξούμε να χτίσουμε χρήζει ενάρετων ηγετών σε όλο το φάσμα των εξουσιών! Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε εν δυνάμει πολιτικοί!... Επομένως μια ματιά στα αρχαία κείμενα επιβάλλεται, με όρους σημερινούς κι εύκολα κατανοητούς!...Δεν υποστηρίζω σε καμιά περίπτωση ότι θα υποκαταστήσω τους αρχαίους… Continue reading 8. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Οι οικονομικές πολιτικές στο έντιμο και κυρίαρχο κράτος χαράζονται από τις κυβερνήσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ανθρώπινοι και οι υλικοί πόροι στην κατεύθυνση τής υγιούς ανάπτυξης. Για να ευημερήσουν τόσο η Λαϊκή Κοινότητα όσο και το Εθνικό Κράτος. Στο δε ανέντιμο και κατεχόμενο κράτος, οι οικονομικές πολιτικές χαράζονται από τούς κατακτητές και εκτελούνται από ανήθικους… Continue reading ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

4. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΑΝΑΡΧΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

Η κοινωνία του αύριο που όλοι μας φιλοδοξούμε να χτίσουμε χρήζει ενάρετων ηγετών σε όλο το φάσμα των εξουσιών! Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε εν δυνάμει πολιτικοί!... Επομένως μια ματιά στα αρχαία κείμενα επιβάλλεται, με όρους σημερινούς κι εύκολα κατανοητούς!...Δεν υποστηρίζω σε καμιά περίπτωση ότι θα υποκαταστήσω τους αρχαίους… Continue reading 4. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΑΝΑΡΧΙΑ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ὁ ἐπαναστατικὸς κοινοτισμὸς στὴν προοπτικὴ τοῦ ἀποφατισμοῦ

[…] ὁ θεσμὸς τῶν κοινοτήτων, ἡ δυνατότητα αὐτοδιοίκησης καὶ ὀργάνωσης τῆς παραγωγῆς μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐνηλίκων μελῶν τῆς κοινωνικῆς ὁμάδας στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων καὶ μὲ λογοδοσία τῶν ἐκλεγμένων ἐκτελεστῶν καὶ διαχειριστῶν τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς στὴν ὁλομέλεια τῆς κοινότητας, εἶναι ὁ ζητούμενος στόχος τῶν θεσμικῶν ἐπιδιώξεων (καὶ ταυτόχρονα μέτρο ἢ κριτήριο) μιᾶς πολιτικῆς… Continue reading ὁ ἐπαναστατικὸς κοινοτισμὸς στὴν προοπτικὴ τοῦ ἀποφατισμοῦ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Του Ισίδωρου Νερούτσου Η λέξη κομουνισμός με ένα μ, βγαίνει από την Ελληνική λέξη κοινός. Επομένως κοινωνισμός = κομουνισμός. Υποθέτω ότι συμφωνούμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι η διαλεκτική μέθοδος, είναι η μέθοδος λογικής ανάλυσης των πραγμάτων και της ιστορίας, που διατυπώθηκε από τον Ηράκλειτο, συμπληρώθηκε από τους άλλους προσωκρατικούς Φιλοσόφους, Λεύκιππο. Δημόκριτο, Λουκρίτιο και… Continue reading Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η βυζαντινή φιλοσοφία εισηγείται την προσωποκρατία (προσωποκεντρική οντολογία) τονίζοντας την ετερότητα, την ιδιαιτερότητα και την διαφορετικότητα του προσώπου. Ο όρος «πρόσωπο» σημαίνει το συγκεκριμένο ον, την ύπαρξη σε αντιδιαστολή προς την έννοια «ουσία». Για παράδειγμα, η ανθρωπότητα είναι μια ουσία, αλλά ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ή η θεότητα είναι μια ουσία, αλλά ο… Continue reading ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ Ο ελληνικός κοινοτισμός, που συναντήσαμε στην ελληνική παράδοση και ιστορία, διακρίνεται σε δύο τύπους, τον μικρής κλίμακας κοινοτισμό και τον πολιτειακό κοινοτισμό. Ο μικρής κλίμακας κοινοτισμός, που έλαβε χώρα κατά την βυζαντινή και οθωμανική περίοδο στον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο, λειτούργησε γύρω από την ενορία. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε… Continue reading Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Αν θεωρήσουμε, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ότι η ψυχή αποτελείται από τρία μέρη, ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΘΥΜΙΚΟ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟ η φρόνηση αποτελεί την αρετή του λογιστικού, η πραότητα και η ανδρεία του θυμικού και η σωφροσύνη και η εγκράτεια του επιθυμητικού. [ περί αρετών και κακιών] Η αρετή για τον Αριστοτέλη και τους αρχαίους Έλληνες… Continue reading ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ