ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ

Η επιβίωση μας ως άτομα και ως κοινωνία το ΖΗΝ και ΕΥ ΖΗΝ, οι βιολογικές μας ανάγκες, η παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών που έχουμε ανάγκη βάση του κανόνα της λιτότητας, αλλα και από δημιουργημένες επίπλαστες ανάγκες και εξαρτήσεις, μας επιβάλουν την οικονομική δραστηριότητα, είτε αυτή είναι επιχειρηματική, είτε αυτεπάγγελτη, είτε εξαρτημένης σχέσης. Μας επιβάλουν την οργάνωση του οικονομικού συστήματος ως κοινωνικού θεσμού και κοινωνικής δράσης. Με αυτό λοιπόν το οικονομικό σύστημα, η αποτελεσματική και ανταγωνιστική οργάνωση του οποιου μας εξασφαλίζει την αφθονία αγαθών και υπηρεσιών, ερχόμαστε καθημερινά άμεσα η έμμεσα σε σχέση και αλληλεπίδραση. Διότι εργαζόμαστε σε μια οικονομική μονάδα παραγωγής αγαθών η υπηρεσιών, δηλαδή σε μια επιχείρηση. Διότι έχουμε δημιουργήσει και διευθύνουμε μια επιχείρηση. Διότι συναλλασσόμαστε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή μια τράπεζα. Διότι συμμετέχουμε στην αγορά, αγοράζοντας η πουλώντας αγαθά και υπηρεσίες. Διότι είμαστε έμποροι η μεταφορείς προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ποσο σπουδαίο είναι αυτό το γνωστικό αντικείμενο της οικονομίας και των οικονομικών συστημάτων. Είναι καθημερινά χρήσιμη η θεμελιακή γνώση επί της οικονομίας και  των υποσυστημάτων που συγκροτούν το όλο οικονομικό σύστημα. Η γνώση οργάνωσης μιας επιχείρησης , διότι σε κάποια από αυτές εργαζόμαστε, η θεμελιακή γνώση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί με αυτά καθημερινά συναλλασσόμαστε. Χρειαζόμαστε όλη αυτήν την γνώση για να οργανώσουμε ορθολογικά και προς όφελος μας τις σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές μας με αυτά, για να αντιλαμβανόμαστε και νά έχουμε ολιστική εικόνα και αντίληψη για το οικονομικό γίγνεσθαι, αλλα και για να μπορούμε να τα εξελίξουμε και βελτιστοποιήσουμε.

 

 

Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομο κοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε όμως και γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

1. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Γυμνασίου.

2. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Λυκείου.

3. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικού επιπεδου Λυκείου και επαγγελματικών σχολών.

5. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων ανωτερων σχολών.

6. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων επιπεδου ανωτατων σχολών.

7. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων εξειδίκευσης επί των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων.

Η συμμετοχη είναι προαιρετική και χωρίς πληρωμή, καθότι λείπουν οι οικονομική πόροι. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα συνεισφέρουν αχρημάτιστα, υπηρετώντας την ιδέα και το κοινωνικό σύνολο που θα καρπούται αυτών των γνώσεων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s