ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η οικογένειες είναι τα κύτταρα του σώματος που λέγεται κοινωνία. Χωρίς αυτά τα κύτταρα δεν υπάρχει σώμα και χωρίς οικογένειες δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση υπαρξιακής αλληλοεξάρτησης αμφοτέρων, επομένως οφείλει αυτή η σχέση να εκπληρεί όλους τους όρους της αρμονικής συνύπαρξης, της αλληλεγγύης, του ισορροπημένου δούνε και λαβείν, της ευδαιμονίας, της αρμονίας, της αφθονίας και του ΕΥ ΖΗΝ αμφοτερων κατά την ελληνική αντίληψη, ότι σε μια ευημερούσα πόλη ευημερούν οι πολίτες και οι οικογένειες αυτών.

Οι οικογένειες οφείλουν να τεκνοποιούν πάνω από 3 παιδιά και να τα παραδίδουν ενήλικες, υγιείς και άριστα παιδευμένους στην κοινωνία, ενήλικες πολίτες που θα είναι εργατικοί και επιχειρηματικοί, με λογική σκέψη και λογική κρίση,με γνώση σε όλα τα απαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα, ελεύθερους, αλληλοσεβομένους, αλληλέγγυους, δημοκράτες, φιλόπατρις, κοινωνικούς. Η κοινωνία οφείλει να παρέχει όλα τα μέσα για να εκπληρούν οι οικογένειες τον υπαρξιακό μας σκοπό, προπάντων δουλειά, πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα και την πίστωση, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, πρόνοια, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και προσωπική ελευθερια.

Να δώσει η κοινωνία μέσω του συστήματος παιδείας γνώση στους δασκάλους, στις μητέρες και πατέρες των οικογενειών και να ενδιαφερθούν οι πολίτες να αποκτήσουν γνώση τρόπους και μηχανιμούς σωστής αγωγής και παιδείας των παιδιών τους, για να μπορούν να αγωγούν και παιδεύουν τα τέκνα τους με άριστο τρόπο.

Η παιδεία οφείλει να είναι οργανωμένη και στελεχωμένη με τους καταλληλους δασκάλους και τις κατάλληλες μεθόδους αγωγής των μαθητών, γιατί από όλα αυτά, όπως και την προσπάθεια των αγογούμενων και μαθητευομενων, εξαρτάται αν αργότερα αυτά τα παιδιά είναι άριστοι πολίτες η άχρηστοι ιδιώτες και άνθρωποι.

Ένα βασικό μάθημα στην σχολική παιδεία θα πρέπει να είναι αυτό της διαχείρισης οικογενειας, της αγωγής των παιδιών, όπως και της ρητορικής και επικοινωνιολογίας. Σε αυτό το μάθημα πρέπει να διδάσκονται όλα τα συναφή γνωστικά αντικείμενα που άπτονται αυτού του θέματος. Είναι απαραίτητη και διαρκώς χρήσιμη αυτή η γνώση και πρέπει να δίδεται και από κατάλληλα βιβλία και από τα μέσα ενημέρωσης και παιδείας τους πολίτη.

Χρειάζονται όλοι οι συμβάλλοντες παιδαγωγικές γνώσεις και παιδαγωγικές μεθόδους, θεμελιώδη γνώση της ψυχολογίας, της ιατρικής, του επαγγελαμτικού προσανατολισμού, της επικοινωνιακής τακτικής και άλλων παρεμφερών γνωστικών αντικειμένων. Η σημερινή τεχνολογία της πληροφορίας, η σωστή επιλογή δασκαλου και βιβλίου είναι καλά βοηθητικά μέσα και προπάντων η αυτενέργεια.

Η κοινωνία οφείλει να δώσει ίσες ευκαιρείς από την γέννηση τους στα παιδιά, ίσες οικονομικές και γνωσιακές ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες και τους θεσμούς, για να είναι δίκαιη μετά και η αξιοκρατική τους αξιολόγηση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s